Τα πάντα για τις μεταφορές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

Αποστολάκης μεταφορική

6908828320

Μεταφορά τομογράφου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταφορά τομογράφων από ένα νοσοκομείο προς ένα άλλο ή προς μία διαγνωστική κλινική ιατρικό κέντρο. Η μεταφορά αξονικού τομογράφου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις πρέπει να μετεγκατασταθεί ένα τμήμα κλινικής η νοσοκομείου σε άλλο χώρο. Ο αξονικός τομογράφος είναι ένα μεγάλο και ογκώδες ιατρικό μηχάνημα το οποίο απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες για την ασφαλή μεταφορά του.


Μεταφορά ιατρικών μηχανημάτων

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει πολλές φορές μεταφορά ιατρικών μηχανημάτων και μπορεί να εγγυηθεί για την ασφαλή μετακίνηση από το χώρο που βρίσκονται τώρα μέχρι τον προορισμό τους. Αναλαμβάνουμε συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ιατρικών μηχανημάτων ώστε θα μπορούν να μετακινηθούν με την μέγιστη ασφάλεια. Μπορούμε να έρθουμε στην κλινική ή στο νοσοκομείο και να συζητήσουμε μαζί σας τους τρόπους μεταφοράς των ιατρικών μηχανημάτων. Θα εξετάσουμε το χώρο στον οποίο θα μεταφερθούν και στον οποίο θα επανασύνδεση απολογηθούν τα ιατρικά μηχανήματα. Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας σε μία πρώτη συνάντηση έχει τη δυνατότητα να σας αναπτύξει λεπτομερώς τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε για την ασφαλή μεταφορά των ιατρικών μηχανημάτων.

Μεταφορά ιατρικών μηχανημάτων

Μεταφορά τομογράφου

Αξονικός τομογράφος

Ο αξονικός τομογράφος είναι ένα σχετικά ακριβό ιατρικό μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται για την ακτινολογική εξέταση του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένα μεγάλο ογκώδες μηχάνημα το οποίο εξωτερικά έχει ένα κρεβάτι. Ο ασθενής ξαπλώνει στο κρεβάτι και το κρεβάτι μπαίνει στον αξονικό τομογράφο. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος γίνεται απεικόνιση ολόκληρου του σώματος σε κάθετες τομές με χρήση ακτίνων Χ. Ο αξονικός τομογράφος εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1970 και πλέον θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα ιατρικά μηχανήματα. Ουσιαστικά έχει τη μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια για τις εξετάσεις των ασθενών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ένας αξονικός τομογράφος και πόσο πολύτιμος είναι για την κλινική ή το νοσοκομείο ή το ιατρικό κέντρο που διαθέτει τέτοιες δυνατότητες. Ο αξονικός τομογράφος παράγει εικόνες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή και μεταφέρονται μέσω cd η dvd. με τον τρόπο αυτό ο θεράπων ιατρός έχει τη δυνατότητα τα μελετήσει λεπτομερώς το σώμα του ασθενούς. Είναι κάτι σαν τρισδιάστατη ακτινογραφία ολόκληρου του σώματος του ασθενούς. Η αξονική τομογραφία αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τη διάγνωση του γιατρού.


Γιατί γίνεται μεταφορά αξονικού τομογράφου

Ο αξονικός τομογράφος είναι ένα μεγάλο και ακριβό ιατρικό μηχάνημα το οποίο έχει υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης. Σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου της κλινικής δεν επιτρέπει τη λειτουργία του τομογράφου με συνέπεια το μηχάνημα να μένει ανενεργό. Τη αδρανοποίηση ενός αξονικού τομογράφου δεν είναι απλή υπόθεση διότι τόσο η συντήρηση όσο και η φύλαξη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που περνάει το σύστημα υγείας της χώρας μας. είναι κρίμα ένα τόσο ακριβό μηχάνημα να παραμένει σε αδράνεια τη στιγμή που άλλα νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν και να το αξιοποιήσουν πλήρως. Η μεταφορική εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει όλη τη διαδικασία της μεταφοράς από το παλιό νοσοκομείο στο καινούργιο και την εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου στην καινούργια του θέση. Άλλη μία περίπτωση μεταφοράς εξοχικό τοπογράφου είναι όταν πρόκειται το ιατρικό μηχάνημα να αποσυρθεί. Όπως όλα τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα έτσι και ο αξονικός τομογράφος κάποια στιγμή ολοκληρώνει τον κύκλο της ζωής του και πρέπει να αποσυρθεί. Είτε πρόκειται η απόσυρση είτε πρόκειται για μετεγκατάσταση η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει τη μεταφορά τομογράφου.

Μεταφορά Αξονικού τομογράφου

Δυσκολίες κατά τη μεταφορά του τομογράφου

Δυσκολίες κατά τη μεταφορά του τομογράφου

Ο αξονικός τομογράφος δεν είναι ένα απλό ιατρικό μηχάνημα. διαφέρει από τον υπόλοιπο ιατρικό εξοπλισμό σε τρεις παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος που διαφοροποιεί τον αξονικό τομογράφο από τα υπόλοιπα ιατρικά μηχανήματα είναι ο όγκος του. Είναι ένα εξαιρετικά ογκώδες μηχάνημα το οποίο σχεδόν πάντα απαιτεί τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. Η εταιρεία μας διαθέτει γερανό και μπορεί να ολοκληρώσει εύκολα τη μεταφορά αξονικού τομογράφου. Δεύτερη παράμετρος που αυξάνει τη δυσκολία μεταφοράς τομογράφου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ιατρικά μηχανήματα είναι το βάρος του. Πρόκειται για ένα πολύ βαρύ μηχάνημα που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία για τη μετακίνηση του. Τρίτη παράμετρος δυσκολίας μεταφοράς αξονικού τομογράφου είναι η ευαισθησία του μηχανήματος. ο αξονικός τομογράφος είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ιατρικό μηχάνημα το οποίο δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί κατά τη μεταφορά. Τα συνεργεία μας έχουν όλη την τεχνογνωσία ώστε να τοποθετήσουν τον τομογράφο ανυψωτικό μηχάνημα να το μεταφέρουν με ασφάλεια στο φορτηγό και να τον τοποθετήσουν πάλι στη νέα του θέση.


Ανυψωτικό μηχάνημα για τη μεταφορά τομογράφου

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο αξονικός τομογράφος έχει μεγάλο όγκο και μεγάλο βάρος. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά καθιστούν αδύνατη τη μεταφορά τομογράφου με τα χέρια. Ακόμα δυσκολότερη έως απαγορευτική είναι η μεταφορά του μηχανήματος από τη σκάλα της πολυκατοικίας. είναι βέβαιο ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα προκληθούν φθορές τόσο στο μηχάνημα όσο και στους τοίχους της πολυκατοικίας. Η λύση έρχεται από το ανυψωτικό μηχάνημα. Πολύ απλά μεταφέρουμε τον τομογράφο στο μπαλκόνι τον τοποθετούμε στο ανυψωτικό μηχάνημα και από κει κατευθείαν στα φορτηγά της εταιρείας μας. είμαστε μία μεταφορική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους εργασίες. Εκτός από το ανυψωτικό μηχάνημα πολύ χρήσιμη είναι η συνεισφορά του γερανού ώστε να τοποθετηθούν με ασφάλεια τα εξαρτήματα του αξονικού τομογράφου στο φορτηγό. Το ανυψωτικό μηχάνημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τομογράφου από τον όροφο στο ισόγειο ή καλύτερα στο δρόμο. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον γερανό για να ανεβάσουμε τα κομμάτια του τομογράφου στο φορτηγό. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση γερανού και ανυψωτικού μηχανήματος στις μεταφορές.

Ασφαλής μεταφορά τομογράφου

Μεταφορική εταιρεία υψηλών απαιτήσεων

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει στο παρελθόν πολλές απαιτητικές μεταφορές. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι είμαστε μία μεταφορική εταιρεία υψηλών απαιτήσεων. Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο που διαβάζετε υψηλές απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη μεταφορά αξονικού τομογράφου. Ιδιαίτερα απαιτητική όμως είναι και η μεταφορά μουσικών οργάνων όπως για παράδειγμα η μεταφορά πιάνου. Ένα μεγάλο κλασσικό πιάνο με ουρά μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 600 κιλά. Το βάρος και ο όγκος του πιάνου αυξάνουν το δείκτη δυσκολίας της μεταφοράς του πιάνου. Υψηλές απαιτήσεις προκύπτουν επίσης κατά τη μεταφορά των ιατρικών μηχανημάτων όπως για παράδειγμα οδοντιατρικός εξοπλισμός. Στη δική μας μεταφορική εταιρεία έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να προσλαμβάνουμε και να εκπαιδεύουμε ελληνικό προσωπικό. Όλα τα στελέχη της μεταφορικής εταιρείας έχουν εκπαιδευτεί και είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν ιδιαίτερα απαιτητικές μεταφορές. στην κεντρική μας σελίδα μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τη μεταφορική εταιρεία μας.

Αμπαλάρισμα αξονικού τομογράφου

Όταν έχουμε να μεταφέρουμε τόσο ευαίσθητα και ακριβά μηχανήματα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο αμπαλάζ. Οι τεχνικές πακεταρίσματος οπως και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το αμπαλάζ εγγυώνται την ασφαλή μεταφορά το αξονικού τομογράφου με το φορτηγό. Εάν δεν μεριμνήσουμε για το σωστό αμπαλάρισμα τότε υπάρχει κίνδυνος φθοράς του μηχανήματος κατά τη μεταφορά. Δηλαδή για παράδειγμα θα μπορούσε να προκληθεί η φορά του τομογράφου εάν αυτός έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του φορτηγού. Το προσωπικό της εταιρείας μας έχει αναλάβει πολλές φορές τέτοιες μεταφορές και γνωρίζει τόσο πώς να κάνετε αμπαλάρισμα όσο πώς να δέσει σωστά το μηχάνημα ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά του αξονικού τομογράφου με ασφάλεια.


.

.